Nieuws

Coöperatie CKJT
Vanaf november 2016 is de praktijk aangesloten bij de Coöperatie van Kinder- en Jeugdtherapeuten CKJT.

Dit zijn vrijgevestigde gespecialiseerde therapeuten die werkzaam zijn voor kinderen, jeugdigen en hun gezinnen in Brabant.
De behandelingen zijn speciaal gericht op kinderen (jeugdigen van 0 tot 23 jaar) die zijn vastgelopen door emotionele, sociale of psychische problemen,  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van spelen, creatieve expressie en bewegen. Dit doen en ervaren sluit aan bij kinderen en bij hun mogelijkheden en belevingswereld. Het helpt hen om emoties te uiten, om gebeurtenissen te verwerken, om te oefenen met nieuwe vormen van gedrag. Hierdoor ontdekken kinderen en ouders nieuwe mogelijkheden en kunnen zij zich vol vertrouwen weer verder ontwikkelen.

De CKJT bestaat uit integratief kindertherapeuten en vaktherapeuten zoals psychomotorisch therapeuten, beeldend therapeuten, dramatherapeuten en speltherapeuten. Iedere therapeut werkt vanuit zijn of haar eigen praktijk of op locatie en heeft zijn of haar eigen specialisme. In het kader van de transitie jeugdzorg (2015) hebben betrokken therapeuten samenwerking met elkaar gezocht om kennis en ervaring te delen en beter zichtbaar te zijn voor cliënten, verwijzers en gemeentes. Op de website kunt u informatie vinden en linken naar alle aangesloten therapeuten.

www.kinderenjeugdtherapeuten.nl 

Document Algemene privacywetgeving AVG (per 25 mei 2018)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • de kosten van het consult
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult’

Door de behandelovereenkomst te tekenen geeft u aan dat u kennis heeft genomen van dit document en dat u er mee instemt.

Nuttige links

Rechten van het Kind
http://www.kinderrechten.nl/

BGL & Partners
Opleiding tot Kindercounselor
Post HBO erkende (SNRO) specialisatie Kinder- en Jeugdtherapeut.
www.bgl.nl

ITIP
Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie
www.itip.nl

Kunstenares van het logo
www.noordzeekunst.nl

Vereniging Balans
Balans is een  vereniging voor ouders van kinderen met leer-,  ontwikkelings-  en gedragsstoornissen, waaronder AD(H)D,  dyslexie en PDD-NOS
www.balansdigitaal.nl

Persoonsgebonden Budget
Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen.
www.pgb.nl

Over rouw en rouwverwerking
www.regenboogboom.nl

Site voor ouders en kinderen over angst, dwang en fobie
www.adfstichting.nl/
www.bibbers.nl
www.stopjeangst.nl

Site voor ouders en kinderen die te maken hebben met echtscheiding. Ingedeeld per leeftijdsgroep.
www.ouders-uit-elkaar.nl

Therapeuteninformatie- en verzamelpagina
therapeutvinden.datzitzo.com/
www.allekindertherapeuten.nl

Website om op eenvoudige wijze te zoeken naar behandelaars voor kinderen en jong volwassenen
www.zorgkaart4kids.nl

Praktijk voor kinder- en jeugdtherapie