Trainingen

Faalangst                                                                                                                                                                                                 

Faalangst is een normaal menselijk gevoel dat iedereen uit eigen ervaring wel kent. Op zich hoeft het geen probleem te zijn. Zodra de faalangst uw kind de baas wordt in plaats van andersom is het een probleem. Wie zich faalangstig voelt, raakt geblokkeerd en verliest flexibiliteit in denken en handelen. Van alle kinderen heeft 10 a 13% last van faalangst. Op allerlei manieren kan dit zich uiten. Uw kind kan last hebben van:

 • buikpijn
 • hoofdpijn
 • misselijkheid
 • zweten
 • zich ongelukkig voelen
 • onzekerheid
 • moeite om vrienden te maken of te houden.


Mogelijkheden

 1. Individuele begeleiding.
  Uw kind komt in therapie voor individuele begeleiding. De begeleiding is dan toegespitst op zijn of haar vorm van faalangst en de daarbij behorende gevoelens. Dit kan voor kinderen (6-12 jaar) maar ook voor jongeren (12-18 jaar) een veilige manier zijn om te leren omgaan met hun faalangst. 

 2.  Faalangstreductietraining. 
  Uw kind neemt deel aan een faalangstreductietraining. Uw kind werkt dan  in een groepje waarbij ook ervaringen en tips van anderen gehoord worden. Er is een training voor jongere kinderen van 6-9 jaar (groep 3 t/m 5) en een voor wat oudere kinderen van 9-12 jaar (groep 6 t/m 8).  

In de training voor jongere kinderen wordt de nadruk gelegd op preventie van faalangst. Deze training bestaat uit negen bijeenkomsten en een intakegesprek met de ouders. De bijeenkomsten duren ongeveer een uur. Soms krijgen de kinderen ook een kleine opdracht mee als huiswerk. De thema’s van de verschillende bijeenkomsten zijn:

 1. introductie
 2. je lichaam
 3. emoties
 4. gebeurtenis gedachte gevoel
 5. van GGG model naar helpende gedachten
 6. helpende gedachten (2)
 7. fouten maken mag
 8. oplossingen bedenken
 9. evaluatie en afsluiting.

De faalangstreductietraining voor de wat oudere kinderen is gericht op kinderen die duidelijke kenmerken laten zien van faalangst en dit zelf herkennen. Deze training leert kinderen op een speelse manier om te gaan met faalangst en richt zich op het versterken van het zelfbeeld in positieve zin. Het trainingsprogramma is in de praktijk getoetst en na het volgen van deze training blijken kinderen beter om te kunnen gaan met hun faalangst. Kinderen leren:
anders te voelen:
het gaat om het alert worden op lijfelijke signalen, leren ontspannen en gevoelens leren veranderen;
anders te doen: 
het aanleren van oplossingsstrategieën het leren overnemen van specifieke succesvolle strategieën van anderen;
anders te denken: 
het herkennen van belemmerende gedachten en de daarbij horende hinderlijke effecten. Vervolgens het ervaren wat er gebeurt als deze gedachten worden losgelaten en vervangen door meer helpende gedachten.

Deze training bestaat uit 15 bijeenkomsten van ongeveer een uur. Iedere trainingssessie bestaat uit: kringgesprek, oefeningen en/of (rollen)spel, metafoor, huiswerk en feedback. De training start met een intakegesprek met de ouders en het kind.


Praktische informatie

De trainingen worden gegeven bij mij in de praktijk. Uw kind werkt in een groepje van vier kinderen. Bij meer aanmeldingen (6-8 deelnemers) kan een andere locatie geregeld worden. In dat geval worden de trainingen gegeven door twee personen. De trainingen zullen bij voldoende inschrijvingen van start gaan.

Als u uw kind wilt aanmelden voor de training of graag meer informatie wilt kunt u altijd contact opnemen!

Praktijk voor kinder- en jeugdtherapie