Wat is kindertherapie

Kindertherapie is een laagdrempelige en kortdurende vorm van therapie, speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren van ongeveer 6 -18 jaar.

In deze therapie staat het kind met zijn of haar klacht centraal, en niet de therapeut of de behandelmethode. De grondgedachte is dat het kind zelf (onbewust) weet wat het nodig heeft om het probleem op te lossen. Het kind onderzoekt samen met de kindertherapeut zijn hulpbronnen en oplossingen. Belangrijk hierbij is respect voor, en vertrouwen in het kind. De therapie richt zich op de binnenwereld van het kind, maar ook op zijn plek in het gezin en zijn relaties met de buitenwereld.

Doel van de therapie
Doel van de therapie is te zorgen dat het kind controle krijgt over datgene waar het last van heeft en ontdekt dat er keuzemogelijkheden zijn. Het kind leert te vertrouwen op zijn of haar eigen kracht. Waar het uiteindelijk om gaat is dat het kind zich weer vrij kan ontwikkelen en zich gelukkiger, blijer en fijner voelt.

Invalshoeken
Waar andere vormen van hulpverlening gebruik maken van één invalshoek, kiest deze therapie voor observatie, onderzoek en behandeling vanuit zes verschillende invalshoeken/behandelmodellen. Deze integratieve aanpak maakt kindertherapie uniek.

  1. medisch model – gericht op medische, lichamelijke oorzaken;
  2. stress model – gericht op de balans tussen draagkracht en draaglast;
  3. gedragsmodel – gericht op het aan/afleren van gedrag;
  4. cognitief model – gericht op de gedachten en gevoelens van het kind, die zorgen voor bepaald gedrag bij bepaalde gebeurtenissen;
  5. systemisch model – gericht op communicatie en loyaliteit van het kind binnen de systemen/relaties rondom het kind (familie, school, vrienden);
  6. psychoanalytisch model – gericht op onverwerkte zaken, nare ervaringen en trauma’s uit het verleden van het kind.

Al deze modellen en de daaraan gekoppelde therapeutische technieken en methodieken worden geïntegreerd in het behandelplan. Hierdoor ontstaat voor ieder kind een plan op maat.

Werkvormen
Er wordt gewerkt met allerlei interventietechnieken, zoals gesprekstechnieken, ontspanningsoefeningen, metaforen, lichaamswerk, visualisaties, delenwerk,  therapeutische (kaart)spellen, creatieve werkvormen, oplossingsgerichte technieken, systemische interventies en soms ook zelf meegebracht materiaal van het kind.

Praktijk voor kinder- en jeugdtherapie