Voor verwijzers

Kinderen worden altijd aangemeld door de eigen ouder(s)/verzorgers. Maar het kan zijn u vanuit uw beroep regelmatig te maken heeft met kinderen waarvan u denkt: ‘Het gaat niet zo goed met dit kind’.

Als leerkracht of Intern Begeleider zou u dit bijvoorbeeld kunnen merken aan:

  • het feit dat de leerprestaties onvoldoende zijn of ineens achteruit gaan;
  • het gedrag van de leerling in de klas of op het schoolplein valt op/baart u zorgen;


Ook als schoolarts of huisarts kunt u het kind doorverwijzen. Hierbij kan sprake zijn van klachten als:

  • het kind heeft last van hoofd- of buikpijn zonder dat er een medische verklaring voor is;
  • het kind slaapt of eet slecht, heeft wellicht last van nare, angstige dromen of nachtmerries;
  • het kind heeft angsten;
  • het kind heeft een traumatische ervaring gehad;
  • de ouders geven aan dat ze graag extra hulp of advies willen hebben.
  • er zijn problemen in de thuissituatie.


Natuurlijk kunnen ook anderen die beroepsmatig betrokken zijn bij kinderen, zoals ambulant begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers, sociaal verpleegkundigen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, CJG etc. doorverwijzen. In veel gevallen kan de begeleiding door de kindertherapeut een welkome aanvulling zijn. Wilt u graag eerst meer informatie hebben dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Praktijk voor kinder- en jeugdtherapie