Praktische informatie


Tarieven
 • Het kennismakingsgesprek (meestal telefonisch) is gratis.
 • Een sessie kost € 90,00. Hetzelfde tarief geldt voor alle oudergesprekken en eventuele gesprekken op school of met derden.
 • Het tarief is inclusief de tijd die nodig is voor de voorbereiding van elk gesprek of sessie alsmede de verwerking van gegevens achteraf; overleg; administratie; bijscholing en overige praktijkkosten.
Afspraken
 • De oudergesprekken vinden bij u thuis plaats, mits de afstand niet te groot is en er een geschikte ruimte is om ongestoord een gesprek te kunnen voeren.
 • Voor oudergesprekken buiten Mierlo wordt vanaf 20 km € 0,30 per km doorberekend (20 km is gratis).
 • U ontvangt maandelijkse facturen die u kunt gebruiken voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Betaling graag binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Indien u verhinderd bent, is het prettig als u dat zo snel mogelijk telefonisch doorgeeft. Afspraken die minder dan 24 uur vooraf worden afgezegd, worden in rekening gebracht.  
 • Inhoudelijke informatie wordt (na toestemming van het kind) mondeling via oudergesprekken overgedragen.

Vergoeding via zorgverzekeraar

 • Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden integratieve kindertherapie (gedeeltelijk) via uw aanvullende verzekering. Het valt onder de vergoeding van alternatieve/ complementaire geneeswijzen. U kunt zich als ouder(s)/verzorgers rechtstreeks aanmelden. Hiervoor is geen verwijsbrief nodig. Op de site van de beroepsvereniging www.vit-therapeuten.nl vindt u onder het kopje 'cliënten' meer informatie met betrekking tot vergoedingen. Informeert u altijd eerst bij uw eigen verzekeraar naar de mogelijkheden en voorwaarden voor vergoeding.
 • Ik ben als zelfstandig gevestigd Kinder- en Jeugdtherapeut aangesloten bij de beroepsvereniging van Integraal Therapeuten (VIT). Mijn lidmaatschapnummer is 690.21.A. Tevens sta ik ingeschreven in het RBCZ-register (overkoepelende organisatie) als Registertherapeut BCZ®/ HQT (High Quality Therapist) en ben onderhevig aan extern klacht- en tuchtrecht (TCZ), middels verplicht lidmaatschap SCAG.
  SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd): 100017319
  Licentienummer: 409068R.       
  AGB-code zorgverlener: 90-041477.
  Praktijkcode: 90-50309.
  KvK: 50211463.
  SCAG: 11831
 • Als u niet voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u de gemaakte kosten als bijzondere ziektekosten aftrekken bij uw belastingaangifte.

                      

Praktijk voor kinder- en jeugdtherapie