Praktische informatie


Tarieven
 • Het kennismakingsgesprek (meestal telefonisch) is gratis.
 • Een sessie kost € 90,00. Hetzelfde tarief geldt voor alle oudergesprekken en eventuele gesprekken op school of met derden.
 • Het tarief is inclusief de tijd die nodig is voor de voorbereiding van elk gesprek of sessie alsmede de verwerking van gegevens achteraf; overleg; administratie; bijscholing en overige praktijkkosten.
Afspraken
 • De oudergesprekken vinden bij u thuis plaats, mits de afstand niet te groot is en er een geschikte ruimte is om ongestoord een gesprek te kunnen voeren.
 • Voor oudergesprekken buiten Mierlo wordt vanaf 20 km € 0,30 per km doorberekend (20 km is gratis).
 • U ontvangt maandelijkse facturen die u kunt gebruiken voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Betaling graag binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Indien u verhinderd bent, is het prettig als u dat zo snel mogelijk telefonisch doorgeeft. Afspraken die minder dan 24 uur vooraf worden afgezegd, worden in rekening gebracht.  
 • Inhoudelijke informatie wordt (na toestemming van het kind) mondeling via oudergesprekken overgedragen.

Vergoeding via zorgverzekeraar

 • Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden integratieve kindertherapie (gedeeltelijk) via uw aanvullende verzekering. U kunt zich als ouder(s)/verzorgers rechtstreeks aanmelden. Hiervoor is geen verwijsbrief nodig.
 • Op de site van de beroepsvereniging www.vvvk.nl vindt u bij ‘vergoedingen’ een lijst van zorgverzekeraars die de therapie geheel of gedeeltelijk vergoeden, afhankelijk van de polis. Informeert u altijd eerst bij uw eigen verzekeraar naar de mogelijkheden en voorwaarden voor vergoeding.
 • Ik ben als zelfstandig gevestigd therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging voor kindertherapeuten, de VvvK. Mijn lidmaatschapnummer is A10-070. Tevens sta ik ingeschreven in het RBCZ-register (overkoepelende organisatie) als Registertherapeut BCZ®/ HQT (High Quality Therapist) en ben onderhevig aan extern klacht- en tuchtrecht (TCZ), middels verplicht lidmaatschap SCAG.
  SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd): 100017319
  Licentienummer: 409068R.       
  AGB-code zorgverlener: 90-041477.
  Praktijkcode: 90-50309.
  KvK: 50211463.
  SCAG: 11831

Vergoeding via de gemeente

 • Vanaf oktober 2015 kan de therapie ook vergoed worden via uw gemeente. Een traject omvat een maximum aantal sessies. Een aantal sessies wordt gedeclareerd via uw aanvullende verzekering mits u die heeft afgesloten.
 • De praktijk heeft een contract met de Peelgemeenten (Helmond, Asten, Someren, Deurne, Laarbeek en Gemert-Bakel) en met de Dommelvallei + (Mierlo-Geldrop en Nuenen).
 • Hiervoor is een verwijzing van uw huisarts (of jeugdarts) nodig. Daarnaast is het mogelijk dat een beschikking voor de zorg wordt afgegeven door een opvoedondersteuner of jeugd- en gezinswerker vanuit de gemeente.
 • De manier waarop de therapie betaald gaat worden, wordt besproken bij de telefonische aanmelding.
 • Als u niet voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u de gemaakte kosten als bijzondere ziektekosten aftrekken bij uw belastingaangifte.

 

 

               skj-logo.png  coörperatie kinder- en jeugdtherapie
Praktijk voor kinder- en jeugdtherapie