Praktische informatie


Tarieven
 • Het kennismakingsgesprek (meestal telefonisch) is gratis.
 • Een sessie kost € 90,00. Hetzelfde tarief geldt voor alle oudergesprekken en eventuele gesprekken op school of met derden.
 • Het tarief is inclusief de tijd die nodig is voor de voorbereiding van elk gesprek of sessie alsmede de verwerking van gegevens achteraf; overleg; administratie; bijscholing en overige praktijkkosten.
Afspraken
 • Een sessie duurt een uur. Oudergesprekken een tot anderhalf uur.
 • De oudergesprekken vinden bij u thuis plaats, mits de afstand niet te groot is en er een geschikte ruimte is om ongestoord een gesprek te kunnen voeren.
 • Voor oudergesprekken buiten Mierlo wordt vanaf 20 km € 0,30 per km doorberekend (20 km is gratis).
 • U ontvangt maandelijkse facturen die u kunt gebruiken voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Betaling graag binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Indien u verhinderd bent, is het prettig als u dat zo snel mogelijk telefonisch doorgeeft. Afspraken die minder dan 24 uur vooraf worden afgezegd, worden in rekening gebracht.  
 • Inhoudelijke informatie wordt (na toestemming van het kind) mondeling via oudergesprekken overgedragen.

Vergoeding via zorgverzekeraar

 • Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden integratieve kindertherapie (gedeeltelijk) via uw aanvullende verzekering. U kunt zich als ouder(s)/verzorgers rechtstreeks aanmelden. Hiervoor is geen verwijsbrief nodig.
 • Op de site van de beroepsvereniging www.vvvk.nl vindt u bij ‘vergoedingen’ een lijst van zorgverzekeraars die de therapie geheel of gedeeltelijk vergoeden, afhankelijk van de polis. Informeert u altijd eerst bij uw eigen verzekeraar naar de mogelijkheden en voorwaarden voor vergoeding.
 • Ik ben als zelfstandig gevestigd therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging voor kindertherapeuten, de VvvK. Mijn lidmaatschapnummer is A10-070. Tevens sta ik ingeschreven in het RBCZ-register (overkoepelende organisatie) als Registertherapeut BCZ®/ HQT (High Quality Therapist) en ben onderhevig aan extern klacht- en tuchtrecht (TCZ), middels verplicht lidmaatschap SCAG.
  SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd): 100017319
  Licentienummer: 409068R.       
  AGB-code zorgverlener: 90-041477.
  Praktijkcode: 90-50309.
  KvK: 50211463.
  SCAG: 11831

Vergoeding via de gemeente

 • Vanaf oktober 2015 kan de therapie ook vergoed worden via uw gemeente.
 • De praktijk heeft een contract met de Peelgemeenten (Helmond, Asten, Someren, Deurne, Laarbeek en Gemert-Bakel) en met de Dommelvallei + (Mierlo-Geldrop en Nuenen).
 • Hiervoor is een verwijzing van uw huisarts (of jeugdarts) nodig. Daarnaast is het mogelijk dat een beschikking voor de zorg wordt afgegeven door een opvoedondersteuner of jeugd- en gezinswerker vanuit de gemeente.
 • Vanaf 1 januari 2018 zijn er nieuwe regels bij de gemeenten van kracht. De vergoeding per sessie is vanaf die datum of volledig of gedeeltelijk. Dit is afhankelijk van uw gemeente en of u wel of geen aanvullende zorgverzekering hebt afgesloten.
 • De manier waarop de therapie betaald gaat worden, wordt besproken bij de telefonische aanmelding.
 • Als u niet voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u de gemaakte kosten als bijzondere ziektekosten aftrekken bij uw belastingaangifte.

 

               skj-logo.png  coörperatie kinder- en jeugdtherapie
Praktijk voor kinder- en jeugdtherapie