Praktische informatie


Tarieven
 • Het kennismakingsgesprek (meestal telefonisch) is gratis.
 • Een sessie kost € 90,00. Hetzelfde tarief geldt voor het intakegesprek, het afrondende oudergesprek en eventuele gesprekken/observaties op school of gesprekken met derden. Bij oudergesprekken die langer duren wordt het tarief doorberekend (maximaal anderhalf uur). Het tarief is inclusief de tijd die nodig is voor de voorbereiding van elk gesprek of sessie alsmede de verwerking van gegevens achteraf; overleg; administratie; bijscholing en overige praktijkkosten.
Afspraken
 • De oudergesprekken vinden bij u thuis plaats, mits de afstand niet te groot is en er een geschikte ruimte is om ongestoord een gesprek te kunnen voeren.
 • Voor oudergesprekken buiten Mierlo wordt vanaf 20 km € 0,30 per km doorberekend (20 km is gratis).
 • U ontvangt maandelijkse facturen die u kunt gebruiken voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Betaling graag binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Indien u verhinderd bent, is het prettig als u dat zo snel mogelijk telefonisch doorgeeft. Afspraken die minder dan 24 uur vooraf worden afgezegd, worden in rekening gebracht.  
 • Inhoudelijke informatie wordt (na toestemming van het kind) mondeling via oudergesprekken overgedragen.

Vergoeding via zorgverzekeraar

 • Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden integratieve kindertherapie (gedeeltelijk) via uw aanvullende verzekering. Het valt onder de vergoeding van alternatieve/ complementaire geneeswijzen. U kunt zich als ouder(s)/verzorgers rechtstreeks aanmelden. Hiervoor is geen verwijsbrief nodig. Op de site van de beroepsvereniging www.vit-therapeuten.nl vindt u onder het kopje 'cliënten' meer informatie met betrekking tot vergoedingen. Informeert u altijd eerst bij uw eigen verzekeraar naar de mogelijkheden en voorwaarden voor vergoeding.
 • Ik ben als zelfstandig gevestigd Kinder- en Jeugdtherapeut aangesloten bij de beroepsvereniging van Integraal Therapeuten (VIT). Mijn lidmaatschapnummer is 690.21.A. Tevens sta ik ingeschreven in het RBCZ-register (overkoepelende organisatie) als Registertherapeut BCZ®/ HQT (High Quality Therapist). Met ingang van 1 januari 2017 valt elke zorgverlener onder de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg en onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak. Ik ben onderhevig aan extern klacht- en tuchtrecht (TCZ), middels verplicht lidmaatschap SCAG. Op de site van de beroepsvereniging is hierover bij 'voor clienten' meer informatie te vinden. 
  SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd): 100017319
  Licentienummer: 409068R.  
  AGB-code zorgverlener: 90041477.    
  Praktijkcode: 9050309.
  KvK: 50211463.
  SCAG: 11831
 • Als u niet voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u de gemaakte kosten als bijzondere ziektekosten aftrekken bij uw belastingaangifte.

                      

Praktijk voor kinder- en jeugdtherapie