Voor welke klachten

Kindertherapie is bedoeld voor kinderen en jongeren van ongeveer 6-18 jaar en hun ouder(s)/ verzorgers die een hulpvraag hebben.

Problemen waarbij hulp geboden kan worden zijn o.a.

  • sociaal-emotionele problematiek: zoals onvoldoende zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, faalangst, sociale angst en verlegenheid, verlieservaringen, rouwverwerking, gevolgen van echtscheiding, gevolgen van pesten, moeilijk om kunnen gaan met emoties, piekeren;
  • psychosomatische problematiek: zoals buikpijn hoofdpijn, hyperventilatie, waarbij voorop staat dat een medische oorzaak uitgesloten is;
  • aangeleerde problematische gewoonten: zoals nagelbijten, duimzuigen, haarplukken, overeten, tandenknarsen;
  • gedragsproblematiek: zoals woedeaanvallen, liegen, stelen, niet luisteren, antisociaal gedrag, gebrek aan concentratie;
  • ontwikkelingsproblematiek: zoals eetproblemen, slaapproblemen, nachtmerries, zindelijkheidsproblemen, leerproblemen, puberproblematiek;
  • omgaan met bijzondere eigenschappen: zoals hoogsensitiviteit, autisme, AD(H)D.

Ook voor:

  • sociale vaardigheidstraining
  • faalangstreductietraining.

Voor wie niet?
Kindertherapie is niet geschikt voor kinderen en jongeren met ernstige problemen op het psychiatrische vlak, zoals persoonlijkheidsstoornissen en psychoses.

In sommige gevallen wordt u doorverwezen  naar een gespecialiseerd arts of een andere therapeut. Bijvoorbeeld als er eerst op lichamelijk gebied verder onderzoek moet gebeuren, of als een andere behandeling beter aansluit bij het kind.

Praktijk voor kinder- en jeugdtherapie